بایگانی‌ها: Portfolio Items

پین کارباید دفرانسیل اسکانیا

نام محصول: فارسی : پین کارباید دفرانسیل اسکانیا                      لاتین : Pin کد محصول :   خودرو قابل استفاده : کشنده های اسکانیا SCANIA توضیحات :

میل کفشک لنت

نام محصول: فارسی : میل کفشک لنت                       لاتین : Pivot pin (Brake shoe) مدل های قابل عرضه : میل کفشک لنت بلند               کد محصول : 1022 میل کفشک لنت کوتاه             کد محصول : 1023   خودرو قابل استفاده : کشنده ها وکامیون های ولو VOLVO

میل سگدست N10,N12 جدید و قدیم

نام محصول: فارسی : میل سگدست N10,N12                      لاتین : King pin مدل های قابل عرضه : میل سگدست N10 جدید             سایز : 48                  کد محصول : 1037 میل سگدست N10 قدیم        سایز : 45                  کد محصول : 1038 میل سگدست N12 واسگازینی سایز : 50                  کد محصول : 1039   خودرو قابل استفاده : …

میل سگدست N10,N12 جدید و قدیم ادامه »

میل سگدست FH تکسر و دوسررزوه

نام محصول: فارسی : میل سگدست FH                                لاتین : King pin مدل های قابل عرضه : میل سگدست FH13 دوسررزوه                   کد محصول : 1040 میل سگدست FH12 تکسر رزوه             کد محصول : 1041   خودرو قابل استفاده : کشنده ها وکامیون های ولو VOLVO

مهره نعلبکی سگدست

نام محصول: فارسی : مهره نعلبکی گوش سگدست          لاتین : Lock nut (Steering knuckle) مدل های قابل عرضه : مهره نعلبکی سگدست N10 جدید سایز : 48                  کد محصول : 1030 مهره نعلبکی سگدست N10 قدیم سایز : 45                  کد محصول : 1031   خودرو قابل استفاده : کامیون های ولو VOLVO

مهره مندل

نام محصول: فارسی : مهره مندل                                    لاتین : Thrust washer مدل های قابل عرضه : مهره مندل تمام فول                    کد محصول : 1026 مهره مندل FH خاری                   کد محصول : 1027 مهره مندل FH پشت پیچی کد محصول : 1027 مهره مندل N10 قدیم           کد محصول : 1028 خودرو قابل استفاده : کشنده وکامیون …

مهره مندل ادامه »

مهره فولی

نام محصول: فارسی : مهره فولی                                   لاتین : nut (Differential) مدل های قابل عرضه : مهره فول انگل                             کد محصول : 1033 مهره فول پالیس تخت ساده             کد محصول : 1034 مهره فول پالیس تخت شیاردار کد محصول : 1035 خودرو قابل استفاده : کامیون های ولو VOLVO توضیحات : مورد استفاده در دیفرانسیل …

مهره فولی ادامه »

مهره شش گوش سگدست

نام محصول: فارسی : مهره شش گوش سگدست          لاتین : Lock nut (Steering knuckle) مدل های قابل عرضه : مهره شش گوش سگدست N10 جدید سایز : 48                  کد محصول : 1028 مهره شش گوش سگدست N10 قدیم سایز : 45                  کد محصول : 1029   خودرو قابل استفاده : کامیون های ولو VOLVO

مهره سر میل سگدست چاکدار

نام محصول: فارسی : مهره سر میل سگدست چاکدار                   لاتین : King pin Nut کد محصول  : 1036 خودرو قابل استفاده : کامیون وکشنده های ولو Volvo توضیحات : مورد استفاده سر میل سگدست N10 جدید با سایز 48

مهره پینیون و گیربکس

نام محصول: فارسی : مهره پینیون و گیربکس                                   لاتین : Nut کد محصول  : 1032 خودرو قابل استفاده : کامیون وکشنده های ولو Volvo